Sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe FILTERCON trójfazowe typu RC/16

Zastosowanie

Sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe typu RC przewidziane są do stosowania w układach elektronicznych zarówno prądu stałego jak i zmiennego do zabezpieczania styków, tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez zasilacze impulsowe, regulatory tyrystorowe i silniki komutatorowe, oraz do tłumienia zakłóceń generowanych przez łączniki półprzewodnikowe zawierające tyrystory, triaki i tranzystory mocy jako układy ograniczające stromość narastania napięcia dU/dt (co między innymi zdecydowanie przedłuża trwałość izolacji silników elektrycznych).

Konstrukcja

Filtry stanowią typowe trójfazowe kombinacje połączeń kondensatorów klasy X2 i rezystorów umieszczonych w plastikowej obudowie zaopatrzonej w listwę zaciskową 16mm2 i metalowy wspornik montażowy.

Wytrzymałość napięciowa

Między wyprowadzeniami L1,L2 i L3 2000VDC - 2 sec. Między zwartymi końcówkami L1, L2, L3 i PE a obudową (wspornikiem montażowym) 2000VAC - 1 min.

Wymiary

Schemat elektryczny